Uprava

Hercegovinalijek

Centrala

Adresa: Muje Pašića 4, 88000 Mostar
Telefon: 036 501 500
Fax: 036 501 501
E-mail: info@hercegovinalijek.ba

Meaz Begović

Direktor

Telefon: 036 501 570
E-mail: meaz.begovic@hercegovinalijek.ba

Nabava

Dipl.ecc. Anel Rahimić

Šef službe nabave

Telefon: 036 501 518
E-mail: anel.rahimic@hercegovinalijek.ba

Haris Husić, mr.ph.

Referent nabave

Telefon: 036 501 513
E-mail: haris.husic@hercegovinalijek.ba

Prodaja

Dipl.ecc. Adela Tipura

Šef odjela prodaje

Telefon: 036 501 511
E-mail: adela.tipura@hercegovinalijek.ba

Anela Feriz

Odjel prodaje

Telefon: 036 501 514
E-mail: anela.feriz@hercegovinalijek.ba

Dipl.ecc. Emira Demić

Odjel prodaje

Telefon: 036 501 516
E-mail: emira.demic@hercegovinalijek.ba

Nasiha Mezit

Komercijalni predstavnik

Telefon: 062 992 069
E-mail: nasiha.mezit@hercegovinalijek.ba

Emina Mehremić

Odjel prodaje

Telefon: 036 501 512
E-mail: emina.mehremic@hercegovinalijek.ba

Elvira Smajkić

Odjel prodaje

Telefon: 036 501 517
E-mail: elvira.smajkic@hercegovinalijek.ba

Šejla Čolaković, mr.ph.

Prijem i izdavanje lijekova

Telefon: 036 501 515
E-mail: sejla.colakovic@hercegovinalijek.ba

Služba za računovodstveno – finansijske poslove

Dipl.oec. Mirela Marić

Šef službe za računovodstveno – finansijske poslove

Telefon: 036 501 540
E-mail: mirela.maric@hercegovinalijek.ba

Dipl.ecc. Edis Tipura

Referent dobavljača

Telefon: 036 501 544
E-mail: edis.tipura@hercegovinalijek.ba

Dipl.ecc. Mevlida Tojaga

Referent kupaca

Telefon: 036 501 543
E-mail: mevlida.tojaga@hercegovinalijek.ba

Pravna služba

Dipl.iur. Sinan Crnomerović

Pravnik

Telefon: 036 501 545
E-mail: sinan.crnomerovic@hercegovinalijek.ba

Skladište

Dipl.ecc. Elzana Mace

Šef skladišta

Telefon: 036 501 522
Fax: 036 501 523
E-mail: elzana.mace@hercegovinalijek.ba

IT služba

Amer Gološ

Šef IT službe

Telefon: 036 501 550
E-mail: amer.golos@hercegovinalijek.ba

Enez Husnić

IT služba

Telefon: 036 501 551
E-mail: enez.husnic@hercegovinalijek.ba