Uprava

Hercegovinalijek

Centrala

Adresa: Muje Pašića 4, 88000 Mostar
Telefon: 036 501 500
Fax: 036 501 501
E-mail: info@hercegovinalijek.ba

Meaz Begović

Direktor

Telefon: 036 501 570
E-mail: meaz.begovic@hercegovinalijek.ba

Nabava

Haris Husić, mr.ph.

Šef službe nabave

Telefon: 036 501 519
E-mail: haris.husic@hercegovinalijek.ba

Mirza Hasić, dipl.iur.

Referent nabave

Telefon: 036 501 520
E-mail: mirza.hasic@hercegovinalijek.ba

Jasmina Domazet, dipl.ecc.

Referent nabave

Telefon: 036 501 518
E-mail: jasmina.domazet@hercegovinalijek.ba

Adnan Ćohković, dipl.ecc.

Referent nabave

Telefon: 036 501 510
E-mail: adnan.cohkovic@hercegovinalijek.ba

Prodaja

Adela Tipura, dipl.ecc.

Šef odjela prodaje

Telefon: 036 501 511
E-mail: adela.tipura@hercegovinalijek.ba

Anela Feriz

Odjel prodaje

Telefon: 036 501 514
E-mail: anela.feriz@hercegovinalijek.ba

Emira Demić, dipl.ecc.

Odjel prodaje

Telefon: 036 501 533
E-mail: emira.demic@hercegovinalijek.ba

Arnela Bašić

Odjel prodaje

Telefon: 036 501 509
E-mail: arnela.basic@hercegovinalijek.ba

Selma Obradović

Odjel prodaje

Telefon: 036 501 508
E-mail: selma.obradovic@hercegovinalijek.ba

Emina Mehremić

Odjel prodaje

Telefon: 036 501 512
E-mail: emina.mehremic@hercegovinalijek.ba

Elvira Smajkić

Odjel prodaje

Telefon: 036 501 517
E-mail: elvira.smajkic@hercegovinalijek.ba

Sabrina Pračić

Odjel prodaje

Telefon: 036 501 516
E-mail: sabrina.pracic@hercegovinalijek.ba

Šejla Čolaković, mr.ph.

Prijem i izdavanje lijekova

Telefon: 036 501 515
E-mail: sejla.colakovic@hercegovinalijek.ba

Služba za računovodstveno – finansijske poslove

Mirela Marić, dipl.oec.

Šef službe za računovodstveno – finansijske poslove

Telefon: 036 501 540
E-mail: mirela.maric@hercegovinalijek.ba

Edis Tipura, dipl.ecc.

Referent dobavljača

Telefon: 036 501 544
E-mail: edis.tipura@hercegovinalijek.ba

Mevlida Tojaga, dipl.ecc.

Referent kupaca

Telefon: 036 501 543
E-mail: mevlida.tojaga@hercegovinalijek.ba

Pravna služba

Merima Marić, dipl.iur.

Pravnica

Telefon: 036 501 545
E-mail: merima.maric@hercegovinalijek.ba

Vozni park

Samir Tucaković

Šef voznog parka

Telefon: 036 501 521
Fax: 036 501 523
E-mail: samir.tucakovic@hercegovinalijek.ba

 

Skladište

Elzana Mace, dipl.ecc.

Šef skladišta

Telefon: 036 501 522
Fax: 036 501 523
E-mail: elzana.mace@hercegovinalijek.ba

IT služba

Amer Gološ

Šef IT službe

Telefon: 036 501 550
E-mail: amer.golos@hercegovinalijek.ba

Enez Husnić

IT služba

Telefon: 036 501 551
E-mail: enez.husnic@hercegovinalijek.ba