Uprava

Hercegovinalijek

Centrala

Adresa: Muje Pašića 4, 88000 Mostar
Telefon: 036 501 500
Fax: 036 501 501
E-mail: info@hercegovinalijek.ba

Mirza Hasić, dipl.iur.

Direktor

Telefon: 036 501 520
E-mail: mirza.hasic@hercegovinalijek.ba

Nabava

Haris Husić, mr.ph.

Rukovodilac službe nabave

Telefon: 036 501 519
E-mail: haris.husic@hercegovinalijek.ba

Arnesa Husnić, bacc.ecc.

Referent ulaznih kalkulacija

Telefon: 036 501 534
E-mail: arnesa.husnic@hercegovinalijek.ba

Jasmina Domazet, dipl.ecc.

Referent nabave

Telefon: 036 501 518
E-mail: jasmina.domazet@hercegovinalijek.ba

Elmir Mustafić

Referent nabave

Telefon: 036 501 510
E-mail: elmir.mustafic@hercegovinalijek.ba

Amina Marić, mr.ph.

Referent nabave

Telefon: 036 501 558
E-mail: amina.maric.n@hercegovinalijek.ba

Faris Begović, mr.ph.

Referent nabave

Telefon: 036 501 561
E-mail: faris.begovic@hercegovinalijek.ba

Prodaja

Adela Tipura, dipl.ecc.

Rukovodilac odjela prodaje

Telefon: 036 501 511
E-mail: adela.tipura@hercegovinalijek.ba

Anela Feriz

Odjel prodaje

Telefon: 036 501 514
E-mail: anela.feriz@hercegovinalijek.ba

Emira Demić, dipl.ecc.

Odjel prodaje

Telefon: 036 501 533
E-mail: emira.demic@hercegovinalijek.ba

Arnela Bašić

Odjel prodaje

Telefon: 036 501 509
E-mail: arnela.basic@hercegovinalijek.ba

Selma Obradović

Odjel prodaje

Telefon: 036 501 515
E-mail: selma.obradovic@hercegovinalijek.ba

Emina Mehremić

Odjel prodaje

Telefon: 036 501 512
E-mail: emina.mehremic@hercegovinalijek.ba

Elvira Smajkić

Odjel prodaje

Telefon: 036 501 517
E-mail: elvira.smajkic@hercegovinalijek.ba

Sabrina Pračić

Odjel prodaje

Telefon: 036 501 516
E-mail: sabrina.pracic@hercegovinalijek.ba

Mirela Alić, mr.ph.

Prijem i izdavanje lijekova

Telefon: 036 501 516
E-mail: mirela.alic@hercegovinalijek.ba

Majla Jelovac

Odjel prodaje

Telefon: 036 501 508
E-mail: majla.jelovac@hercegovinalijek.ba

Služba za računovodstveno – finansijske poslove

Mirela Marić, dipl.oec.

Rukovodilac službe za računovodstveno – finansijske poslove

Telefon: 036 501 548
E-mail: mirela.maric@hercegovinalijek.ba

Edis Tipura, dipl.ecc.

Referent dobavljača

Telefon: 036 501 544
E-mail: edis.tipura@hercegovinalijek.ba

Mevlida Tojaga, dipl.ecc.

Referent kupaca

Telefon: 036 501 543
E-mail: mevlida.tojaga@hercegovinalijek.ba

Anela Fajić

Referent finansija

Telefon: 036 501 540
E-mail: anela.fajic@hercegovinalijek.ba

Pravna služba

Mirna Količić, dipl.iur.

Pravnica

Telefon: 036 501 545
E-mail: mirna.kolicic@hercegovinalijek.ba

Vozni park

Salko Lerić

Rukovodilac voznog parka

Telefon: 036 501 521
Fax: 036 501 523
E-mail: salko.leric@hercegovinalijek.ba

 

Skladište

Elvira Merzić

Rukovodilac skladišta

Telefon: 036 501 522
Fax: 036 501 523
E-mail: elvira.merzic@hercegovinalijek.ba

Služba za Knjižna odobrenja

Alena Turković Škrbo, dipl.ecc-manager

Referent za KO

Telefon: 036 501 537
E-mail: alena.turkovic@hercegovinalijek.ba

Ermin Herić, bacc.ecc.

Referent za KO

Telefon: 036 501 597
E-mail: ermin.heric@hercegovinalijek.ba

Aldin Vrce, mag.oec.

Referent za KO

Telefon: 036 501 536
E-mail: aldin.vrce@hercegovinalijek.ba

Alema Memić, bacc.ecc.

Referent za KO

Telefon: 036 501 537
E-mail: alema.memic@hercegovinalijek.ba

Samir Karavdić, bacc.ecc.

Referent za KO

Telefon: 036 501 535
E-mail: samir.karavdic@hercegovinalijek.ba

Lamija Zagorčić

Referent za KO

Telefon: 036 501 536
E-mail: lamija.zagorcic@hercegovinalijek.ba

IT služba

Amer Gološ

Rukovodilac IT službe

Telefon: 036 501 550
E-mail: amer.golos@hercegovinalijek.ba

Enez Husnić

IT služba

Telefon: 036 501 551
E-mail: enez.husnic@hercegovinalijek.ba

Asmira Husić

Referent IT službe

Telefon: 036 501 552
E-mail: asmira.husic@hercegovinalijek.ba

Almedina Gološ Tikveša, bacc.IT

Referent IT službe

Telefon: 036 501 553
E-mail: almedina.golos@hercegovinalijek.ba