Podružnica

Hercegovinalijek

Podružnica Sarajevo

Adresa: Rajlovačka cesta 23, 71000 Sarajevo
Telefon: 033 568 350
Fax: 033 568 377
E-mail: rajlovac@hercegovinalijek.ba

Amina Smailbegović - Bečirćić, mr.ph.

Šef Podružnice

Telefon: 033 568 370
E-mail: amina.smailbegovic@hercegovinalijek.ba

Nabava

Džana Orman, mr.ph.

Referent nabave

Telefon: 033 568 355
E-mail: dzana.orman@hercegovinalijek.ba

Đenana Husić, mr.ph.

Referent nabave

Telefon: 033 568 355
E-mail: djenana.husic@hercegovinalijek.ba

Osiguranje kvaliteta

Adna Tabaković, mr.ph. spec

Menadžer osiguranja kvaliteta

Telefon: 033 568 396
E-mail: adna.tabakovic@hercegovinalijek.ba

Služba za kliničke studije, kontrolu serija i registraciju lijekova, medicinskih sredstava i dodataka prehrani

Minela Šurković, mr.ph.

Stručni saradnik za kliničke studije i osoba odgovorna za farmakovigilancu

Telefon: 033 568 358
E-mail: minela.sivrija@hercegovinalijek.ba

Lamija Ništović, mr.ph.

Stručni saradnik za registraciju lijekova i osoba odgovorna za puštanje lijeka u promet

Telefon: 033 568 369
E-mail: lamija.nistovic@hercegovinalijek.ba

Nadina Kadić

Stručni saradnik za registraciju medicinskih sredstava

Telefon: 033 568 378
E-mail: nadina.kadic@hercegovinalijek.ba

Azra Semić, mr.ph.

Stručni saradnik za registraciju

Telefon: 033 568 369
E-mail: azra.semic@hercegovinalijek.ba

Amila Ćurovac Sabljica, mr.ph.

Stručni saradnik za registraciju lijekova

Telefon: 033 568 373; Fax: 033 568 377
E-mail: amila.curovac@hercegovinalijek.ba

Prodaja

Amra Proho

Odjel prodaje

Telefon: 033 568 351
E-mail: amra.proho@hercegovinalijek.ba

Aldijana Durmić

Odjel prodaje

Telefon: 033 568 384
E-mail: aldijana.durmic@hercegovinalijek.ba

Mena El Gaher

Odjel prodaje

Telefon: 033 568 374
E-mail: mena.elgaher@hercegovinalijek.ba

Adis Vuić

Voditelj ključnih kupaca

Telefon: 033 568 382
E-mail: adis.vuic@hercegovinalijek.ba

Jasna Hadžić

Odjel prodaje

Telefon: 033 568 383
E-mail: jasna.hadzic@hercegovinalijek.ba

Anis Špago

Odjel prodaje

Telefon: 033 568 352
E-mail: anis.spago@hercegovinalijek.ba

Dinela Islamović

Odjel prodaje

Telefon: 033 568 376
E-mail: dinela.islamovic@hercegovinalijek.ba 

Alisa Delić

Odjel prodaje

Telefon: 033 568 350
E-mail: alisa.delic@hercegovinalijek.ba 

Služba za računovodstveno – finansijske poslove

Edina Ademović

Referent kupaca

Telefon: 033 568 371
E-mail: edina.ademovic@hercegovinalijek.ba

Konsignacija

Edin Imširpašić, dipl.ecc.

Šef konsignacije

Telefon: 033 568 380
E-mail: edin.imsirpasic@hercegovinalijek.ba

Skladište

Ehlimana Novokmet

Šef skladišta

Telefon: 033 568 357
E-mail: ehlimana.novokmet@hercegovinalijek.ba