Podružnica

Hercegovinalijek

Podružnica Brčko

Adresa: Mostarska 148, 76100 Brčko
Telefon: 049 320 001
Fax: 049 320 070
E-mail: brcko@hercegovinalijek.ba

Fahrudin Zenunović, dipl.ecc.

Šef podružnice

Telefon: 049 320 077
E-mail: fahrudin.zenunovic@hercegovinalijek.ba

Prodaja

Almedina Tanjić, dipl.ecc.

Odjel prodaje

Telefon: 049 320 078
E-mail: almedina.nokto@hercegovinalijek.ba

Melisa Bečirović

Odjel prodaje

Telefon: 049 320 001
E-mail: melisa.becirovic@hercegovinalijek.ba

Azra Ramović, mr.ph.

Odjel prodaje

Telefon: 049 320 000
E-mail: azra.ramovic@hercegovinalijek.ba

Amela Memić

Odjel prodaje

Telefon: 049 320 071
E-mail: amela.memic@hercegovinalijek.ba

Enida Osmić

Odjel prodaje

Telefon: 049 320 079
E-mail: enida.osmic@hercegovinalijek.ba

 

Nabava

Anesa Arnautović

Referent službe nabave

Telefon: 049 320 076
E-mail: anesa.arnautovic@hercegovinalijek.ba

Služba za računovodstveno – finansijske poslove

Emina Jusufović

Referent kupaca

Telefon: 049 320 075
E-mail: emina.jusufovic@hercegovinalijek.ba

Skladište

Admir Kavazović

Skladište

Telefon: 049 320 073
E-mail: admir.kavazovic@hercegovinalijek.ba